Finalitzen les obres d'urbanització del Portal del Gel de Ciutadilla

Foto: Consell Comarcal de l'Urgell.

Recentment s’han finalitzat les obres d’urbanització dels vials de l’àmbit conegut com el Portal del Gel de Ciutadilla. Es tracta d'un espai situat en la connexió del carrer Sant Isidre i el carrer Cèsar Martinell.

Durant l’any 2020 es va procedir a la construcció d’un nou mur de contenció de formigó armat i una part de les xarxes de serveis, com una primera fase d’obres en aquest indret.

En conseqüència, ara s’han completat les obres d’urbanització amb la pavimentació dels vials, així com la recollida i evacuació d’aigües pluvials amb els interceptors i connexions corresponents, el condicionament del talús intermedi i diversos acabats de l’obra d’urbanització.

La urbanització d’aquest espai públic ha permès millorar la funcionalitat, la seguretat, l’accessibilitat i la imatge urbana d’aquest àmbit del nucli de Ciutadilla.

L'obra va comptar amb un pressupost de contracte de 39.204,00 euros, finançades per la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Ciutadilla. Els Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell van redactar el projecte d’urbanització i s’han ocupat ara també de la direcció i la coordinació de seguretat i salut de les obres.