Finalitzen les obres per a la millora de l’accés al nucli de Castellnou d’Ossó

Foto: Consell Comarcal de l'Urgell.

Castellnou d'Ossó ha millorat el seu accés al nucli de la vila. Les obres que recentment han finalitzat han consistit en la nova urbanització del vial d’accés al nucli del municipi d’Ossó de Sió, eixamplant de 4 a 6 metres la calçada per als vehicles i configurant un nou passeig per a vianants de 3 metres d’amplada.

L’actuació ha implicat la renovació de l’aglomerat asfàltic i la xarxa de clavegueram, habilitant també en paral·lel un recorregut arbrat per a vianants entre el poble i la zona de la peixera del riu Sió, de 138,00 metres lineals de longitud.

En conseqüència, els treballs realitzats han millorat la funcionalitat i seguretat del vial, garanteixen una accessibilitat adequada i alhora afavoreixen la mobilitat rodada i per a vianants, minimitzant la possibilitat d’accidents.

Les obres han tingut un cost de 76.447,05 euros i han comptat amb el finançament del PUOSC i l’Ajuntament d’Ossó de Sió. Aquestes s’han executat segons el projecte redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell, que s’han encarregat també de la Direcció Facultativa i la coordinació de seguretat i salut de l’obra.