Inici dels treballs de restauració de la portada septentrional de l’Església Santa Maria d’Agramunt

Redacció | Foto: Ajuntament d'Agramunt

Aquesta setmana han començat els treballs de restauració de la portalada septentrional de l’Església Santa Maria d’Agramunt. Els treballs els realitzaran professionals titulats i especialistes sota la direcció tècnica d’Arcovaleno SL, i amb l’assessorament i supervisió del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

La portalada presenta un estat de conservació molt dolent donat per les patologies que presenta la degradació de la pedra, a conseqüència del pas del temps, les restauracions inadequades i els materials afegits en intervencions anteriors, sumat a la manca de manteniment.

El procés de restauració tindrà com a objectiu aturar els processos d’alteració que degraden la pedra, millorar la seva presentació, i assegurar-ne la conservació futura, mitjançant treballs especialitzats molt acurats.

El cost estimat de tot el procés de restauració és de 44.649 € (IVA inclòs), i l’Ajuntament d’Agramunt comptarà amb les aportacions econòmiques de la parròquia d’Agramunt, i una aportació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la línia d’ajuts per la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble, de 11.162 €. L’Ajuntament, també ha demanat un ajut a l’IEI, que està pendent de resolució, dins la línia de subvencions per la restauració i remodelació del patrimoni cultural.