L’EMD El Talladell duu a terme diferents obres de millora urbana al poble

Adequació del carrer del Cantonet i la Travessia del Forn a més de l’ampliació de lluminàries a la Costa Nova

Imatge actual del carrer del Cantonet del Talladell, ja arranjat (1)
photo_camera Imatge actual del carrer del Cantonet del Talladell, ja arranjat. © Ajuntament de Tàrrega

L’EMD El Talladell impulsa aquest estiu un conjunt d’obres de millora urbana al poble. Així, ja han finalitzat els treballs d’adequació del carrer del Cantonet, al llarg del qual s’han construït escales per superar amb comoditat tot el desnivell. Els esgraons s’han dut a terme amb materials naturals com terra, sauló i fusta.

De fort pendent i amb una amplada de tres metres, el carrer del Cantonet té un únic accés des del carrer del Calvari. Fins ara es trobava molt deteriorat i era gairebé impracticable. El vial ha guanyat en accessibilitat i salubritat. L’execució del projecte també permet un drenatge eficaç de les aigües pluvials. L’actuació es troba subvencionada pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) amb una inversió de 23.217 euros.

D’altra banda, l’EMD El Talladell iniciarà molt aviat l’adequació de la Travessia del Forn amb un pressupost de 85.501 euros, projecte també subvencionat pel PUOSC. Actualment, aquest carrer té prohibit el pas a causa del seu mal estat. L’acció se centrarà a refer els murs de pedra laterals i a pavimentar el carrer, reobrint-lo de nou als vianants (per les seves dimensions no podrà acceptar trànsit rodat).

La Travessia del Forn és un carrer perpendicular al carrer Major. El sector quedarà net i endreçat posant fi a l’estat d’abandó que presenta el vial, una situació que es va agreujar l’any 2021 quan es va desplomar un mur de pedra a causa d’una forta ventada.

L’EMD El Talladell, pertanyent al terme de Tàrrega, promou una tercera actuació urbanística. Així, han començat recentment les tasques d’instal·lació d’enllumenat públic al tram sud-est de la Costa Nova amb un pressupost de 21.281 euros i ajudes del PUOSC. Es creu necessària aquesta intervenció per a completar la xarxa d’il·luminació a tot el carrer, ja que actualment encara hi ha un tram sense fanals.

La Costa Nova connecta la part baixa del poble amb la zona més alta i hi ha un cert volum de trànsit de vehicles i persones. Tractant-se d’una ampliació de l’enllumenat públic existent, l’obra es realitza seguint la tipologia del projecte original tant en disseny com en tipus de fanal (amb lluminàries d’estil vuitcentista). Les làmpades seran de tecnologia LED, fet que suposarà un estalvi de vora un 60% de consum energètic.

Per dur a terme els esmentats tres projectes, l’EMD El Talladell compta amb la col·laboració dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Tàrrega, que s’han encarregat de la redacció dels projectes i la direcció d’obra.