La Diputació de Lleida atorga 231.000 € als ajuntaments de Foradada i Guimerà per sufragar obres d’urgència per evitar nous despreniments de roques

Redacció | Foto: Diputació de Lleida

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida ha aprovat avui dues subvencions per atendre dues actuacions d’urgència als municipis de Foradada i Guimerà per tal de fer front les despeses derivades per recents despreniments de roques. El total de sengles subvencions per a inversions de caràcter extraordinari és de 231.000 €, i comporten l’activació de bestreta fins al 80%, de manera que els dos ajuntaments puguin disposar dels diners abans de la finalització i posterior justificació de les obres d’urgència.

En el cas de l’Ajuntament de Foradada, la subvenció és de 124.635,69 € per atendre les despeses derivades de la intervenció pels despreniments al Monestir de Salgar, que l’Ajuntament va pressupostar en 131.195,46 €. Els Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida certifiquen que s’haurien d'executar les obres d’estabilització del massís rocós de la zona de Salgar a curt termini i amb caràcter d’urgència per tal d’evitar noves incidències, amb la finalitat d’estabilitzar aquesta zona, i evitar així la perillositat pròpia de la caiguda de pedres i el risc derivat de l’exposició permanent de visitants del Monestir, propietats i afeccions a la carretera municipal d’Artesa de Segre a Rubió de Baix.

En aquest punt, el passat 15 de desembre, i atribuït a un episodi de pluges, es va produir un despreniment de pedres damunt la coberta del Monestir de Salgar i la carretera municipal. Al mateix indret, ara fa 6 anys, també coincidint amb un episodi de pluges, es va produir un esdeveniment similar.

L’actuació prevista consisteix en la retirada dels fragments rocosos acumulats a la parcel·la, la reparació de la coberta del Monestir, la retirada dels blocs inestables mitjançant tècniques de treball en alçada, la instal·lació d’una xarxa de filferro d’acer directament aplicada sobre la superfície, i meteoritzada, ancorada amb ancoratges de barra d’acer, així com la realització d’un projecte d’estabilització i protecció als voltants del massís del Monestir, però que té afectació directament sobre la carretera municipal d’Artesa de Segre a Rubió de Baix.

En el cas de l’Ajuntament de Guimerà, la subvenció és de 106.437,43 € per atendre les despeses derivades de la segona fase de l’estabilització d’un front de roques i els seus despreniments, pressupostades en 112.039,40 €.

Els Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida certifiquen que el dia d'avui s’observa que el front de roca més allunyat del conjunt historicoartístic de Guimerà està totalment fracturat, i amb grans esquerdes, que deixen diferents blocs de pedra amb una situació molt insegura, la qual cosa provoca una forta sensació d’inestabilitat de tot el conjunt i poden afectar l’habitatge situat en el camí de Solans i, per tant, s’haurien de fer les obres d’estabilització del talús a curt termini i amb caràcter d’urgència per tal d’evitar noves incidències, amb la finalitat d’estabilitzar tot aquest front, i evitar així la perillositat pròpia de la caiguda de pedres i el risc derivat de l’exposició permanent de vianants i propietats en aquest indret en tractar-se d’una zona urbana i periurbana.

A Guimerà, el passat 20 de setembre, i atribuït a les pluges del dissabte dia 19, es va produir un despreniment de roques sobre un magatzem en zona urbana causant el col·lapse de la cobertura i l’aixafament de tot el contingut, provocant també danys estructurals a les parets d’un dels magatzems veïns. Aquesta zona es troba a la part nord-est del nucli urbà de Guimerà, a tocar del conjunt historicoartístic. Previ a aquell despreniment, ja l’Ajuntament i la Diputació actuaven en una primera fase més urgent per garantir l’estabilitat de la zona més propera al conjunt historicoartístic de Guimerà i tres magatzems a peu d’un front de roca de 150 m.