La FAVT presenta una queixa al Síndic per les retirades de papereres a Tàrrega

La Federació d'Associacions de Veïns de Tàrrega (FAVT) ha presentat una queixa al Síndic de Greuges perquè reclama que no ha rebut resposta des de l'ajuntament en relació amb la retirada de 7 papereres al barri de la Plana, segons indica la federació. Dins la petició també sol·licitava la instal·lació d'una rampa, entre altres voluntats del barri.

La FAVT va presentar la queixa el 26 de maig sobre la falta de contesta d'una petició feta el dia 29 de juliol 2021, segons comunica el seu president, Joan Pujal. També afirma que "hi ha el reglament de participació ciutadana on consta que l'ajuntament ha de contestar en trenta dies, i no hem rebut resposta sobre el nostre reclam".

Concretament, davant de les peticions del veïnat de la Plana, l'any 2021 es va presentar aquest escrit a l'ajuntament que reclamava tornar a instal·lar les papereres i la rampa al carrer raval de Sant agustí, canviar els arbres al carrer hort de la trilla i acondicionar el parc infantil. La FAVT de Tàrrega justifica la presentació de la queixa al Síndic de Greuges per "denunciar la falta de resposta, perquè en data d’avui no tenim la informació".