L'Urgell formarà el professorat d'ESO en l'estudi de l'aigua i la biodiversitat dels rius

Foto: Consell Comarcal de l'Urgell.

Dins del XXI Programa Comarcal de Suport a l’Educació, el Consell Comarcal de l’Urgell, el Servei  Educatiu, i el Consorci per a la Gestió de Residus Urbans,  junt amb l’Associació Hàbitats, formaran al professorat  d’ESO de 4 centres educatius de la comarca, per tal de dur a terme les activitats del projecte Rius amb l’alumnat. En total, uns 7 professors.

El projecte Rius neix l’any 1997 amb l’objectiu d’estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels rius. Fomenta l’apropament de les persones al medi i permet conèixer les característiques dels ecosistemes fluvials i la seva importància ecològica i sociocultural, així com els problemes que pateixen i què es pot fer per millorar-los. El projecte s’estructura en tres línies de treball: la inspecció de rius, l’adopció i custòdia d’espais fluvials i les activitats d’educació ambiental.

Per tal de poder dur a terme la realització del projecte a la comarca de l’Urgell, es realitza una breu formació al professorat especialitzat dels centres de secundària que s’han adherit al programa perquè liderin l’activitat al seu centre educatiu en coordinació amb el CRP de l’Urgell, que es cuida de la gestió de la formació: la coordinació dels trams objecte d’investigació del riu Ondara, Sió i Corb i la demanda dels reactius i dossiers pedagògics a  l’Associació Hàbitats. Tot plegat amb l’ajut econòmic del Consorci per a la Gestió de Residus Urbans de l’Urgell.

La proposta del Projecte Rius contempla l’apadrinament i anàlisi de l’estat de l’aigua i de la biodiversitat del riu en dos moments: a la primavera amb els professors, i tardor, quan aquests ho ensenyaran als alumnes. La idea és que els professors inscrits per iniciar el projecte pedagògic, es comprometen per a continuar liderant l’estudi en els pròxims cursos a l’alumnat.

Els centres inscrits són l’INS Alfons Costafreda, l'Escola Vedruna, l’INS Manuel de Pedrolo, tots de Tàrrega, i l’INS Lo Pla d'Urgell de Bellpuig.

El Consell Comarcal pretén aportar recursos i estimular iniciatives pedagògiques a la comunitat educativa i a l’alumnat de la comarca, per tal de fomentar  l’arrelament local i comarcal dels alumnes i contribuir en la seva formació integral. La sessió que consta d’una  sortida  amb el professorat  i l’Associació Hàbitats (que és la que tutoritza) es va dur a terme el  28 d’abril de 2022.