Milloren l'espai de la pista d'skate del Parc Esportiu a Tàrrega

Redacció | Foto: Ajuntament de Tàrrega

L’Ajuntament de Tàrrega duu a terme aquests dies un conjunt de tasques de millora a l’espai de la pista d’skate situat al Parc Esportiu. Les regidories d’Esports i Serveis Municipals treballen conjuntament per donar resposta així a les peticions expressades pels joves skaters que fan ús de les instal·lacions. El gruix de les obres consisteix a estendre un ferm de formigó de 300 metres quadrats repartits al voltant del perímetre de la pista (fins ara bona part de l’entorn era de terra). El recinte guanyarà així en superfície pavimentada, fet que permetrà una pràctica més segura de l’esmentat esport. També s’aixecarà un petit mur de contenció al costat oest com també el ja existent al vessant est. Al mateix temps s’aprofitaran les obres per reparar la rampa d’accés a la pista, que es trobava malmesa per l’ús.

Operaris de la Brigada Municipal han assumit l’execució dels treballs, els quals avancen a bon ritme. “Disposarem així d’un espai per a la pràctica de l’skate més net i segur a partir dels suggeriments que ens han fet arribar els usuaris”, assenyala el regidor d’Esports, Silveri Caro. Des de la seva inauguració l’any 2005, la pista d'skate ha registrat un elevat ús per part dels joves aficionats a l’esport del monopatí. Vora l’equipament també es va habilitar l’any passat una estructura per realitzar exercicis físics en la modalitat coneguda com a cal·listènia (moviments dels grups musculars més enllà de la potència i l'esforç). Precisament, aquesta instal·lació, que va ser escollida per la ciutadania en una votació dels pressupostos participatius, també serà objecte de millores amb l’aplicació d’un nou paviment de cautxú.

Tot aquest espai, ubicat al carrer de Joan Brossa, ocupa una superfície de 450 metres quadrats. El vas còncau de la pista d'skate, amb pronunciats pendents i rampes, fa 120 metres quadrats. Els treballs de millora han estat molt ben rebuts pels aficionats. Així ho ha expressat, per exemple, el Club Skateboard Tàrrega a les seves xarxes socials. D’altra banda, és previst que en el decurs dels pròxims dies s’iniciïn també les obres per habilitar una àrea d’atletisme al Parc Esportiu. L’àmbit de l’actuació comprendrà una parcel·la municipal de 15.800 metres quadrats, on es destinaran 99.926 euros d’inversió.