Noves ofertes educatives a l'Escola Municipal de Música de Bellpuig

Foto: Ajuntament de Bellpuig.

Durant els darrers mesos, l’escola de música de Bellpuig ha iniciat un procés de transformació per tal de fer front als nous reptes educatius. Des d'avui i fins al 27 de maig estan previstes les inscripcions que posen especial èmfasi en les etapes d'educació musical primerenques.

L’escola de música compta des del mes de juliol de 2021 amb una figura externa que acompanya i assessora l’equip directiu que ha de permetre facilitar l’accés de la població a la sensibilització, la formació i la pràctica envers la música i les arts.

Entre les accions que s’han dut a terme aquest curs 2021-2022, hi ha l’adequació i el redisseny de l’oferta educativa de l’escola, que a partir del curs 2022-2023 compta amb quatre grans blocs: inclouen diferents graus d’intensitat i dedicació per part de l’alumnat, des de la presa de contacte i la formació bàsica, fins a la possibilitat de fer música a la carta o preparar a l’alumnat per a la professionalització.

La nova oferta educativa posa en el centre la participació de tot l’alumnat en conjunts instrumentals diversos, així com una organització acadèmica amb programes i activitats obertes a la ciutadania.

Una altra de les línies de treball del nou equip directiu de l’escola de música és la d’enriquir i participar en la vida cultural del municipi. Aquest curs s’han iniciat activitats com la setmana de la música a les escoles; una sèrie de petits concerts didàctics i espectacles que el professorat del centre ha fet a les escoles de primària i l’institut. També s'ha programat un cicle de xerrades i tallers de curta durada que tindran lloc durant els mesos d’abril i maig a la seu de l’EMMB i La Llotja.

La campanya de preinscripcions de l’escola de música posa especial èmfasi els programes de sensibilització i iniciació per a nens i nenes de 3 a 7 anys, que s’han dissenyat per inspirar en els infants de Bellpuig l’amor per la música i la possibilitat de relacionar-s’hi al llarg de la vida.

Aquests programes, que s’inicien en l’activitat gratuïta que es fa a l’escola bressol, inclouen de forma gradual la sensibilització musical, el cor infantil, el taller d’instruments i l’instrument.

Les preinscripcions per al curs 2022-2023 es faran a través de la pàgina web de l’escola del 2 al 27 de maig i les matrícules del 6 al 30 de juny.