Obres per a la millora del camí d’accés al nucli de Castellnou d’Ossó

Foto: Consell Comarcal de l'Urgell

S'han iniciat recentment les obres que tenen per objecte la reurbanització del camí d’accés a Castellnou d’Ossó, nucli del municipi d’Ossó de Sió. L'actuació té per objectiu eixamplar de 4 a 6 metres la calçada i configurar un nou passeig per a vianants de 3 metres d’amplada.

L’actuació implica la renovació de l’aglomerat asfàltic i la xarxa de clavegueram, amb un recorregut arbrat per a vianants entre el poble i la zona de la peixera del riu Sió, de 138 metres lineals de longitud.

En conseqüència, els treballs previstos milloraran la funcionalitat i seguretat del vial, garantiran una accessibilitat adequada i també afavoriran la mobilitat rodada i per a vianants, minimitzant la possibilitat d’accidents.

Les obres, que ascendeixen a un pressupost de contracta de 76.447,05  euros, s’executen segons el projecte redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell, que s’encarreguen també de la Direcció Facultativa i la coordinació de seguretat i salut de l’obra. La intervenció és finançada pel PUOSC i l’Ajuntament d’Ossó de Sió.