Posen al descobert noves restes d'un edifici d'època medieval a Tàrrega

Cinquena intervenció a la zona finançada amb una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i fons propis
Arqueòlegs treballant per deixar al descobert les restes de l'edifici medieval localitzat fora la fortificació del castell de Tàrrega. © Ajuntament de Tàrrega
photo_camera Arqueòlegs treballant per deixar al descobert les restes de l'edifici medieval localitzat fora la fortificació del castell de Tàrrega. © Ajuntament de Tàrrega

L'Ajuntament de Tàrrega està a punt de culminar una nova campanya arqueològica a la zona del castell medieval de Tàrrega. Es tracta de la cinquena fase de treballs realitzats al vessant sud de la fortificació, àrea que s'excava des de l'any 2014. La intervenció, feta per Iltirta Arqueologia amb supervisió del Museu Tàrrega Urgell i la Regidoria de Patrimoni, ha posat al descobert les restes d'un edifici d'uns 50 metres quadrats fora del recinte fortificat del castell. Es tracta de la primera edificació que es localitza a la zona, que es pensava que a l'edat mitjana estava sense urbanitzar.

Segons explica el director tècnic del Museu, Oriol Saula, “crèiem que el castell era una fortificació avançada a les muralles, però les darreres campanyes arqueològiques han refutat aquesta tesi. En aquesta ocasió ens hem centrat a delimitar aquesta construcció de grans dimensions”. Òscar Escala, arqueòleg d'Iltirta Arqueologia, recalca que “tot i que sabem que el castell és medieval, al seu interior hem trobat molt poques construccions de l'època. De manera, que l'únic espai d'ocupació contemporani al castell medieval de Tàrrega és la zona on actuem”.

L'edifici que ha quedat a la vista tindria 7 metres d'amplada i, com a mínim, 4,6 metres de llargada. Ara bé, els arqueòlegs sospiten que originàriament seria més gran, ja que la resta de l'immoble es va destruir en construir els aterrassaments de les eres que es van ubicar a l'entorn durant els segles XVIII i XIX. Es pensa que la construcció formaria part del recinte del castell i tindria funcions defensives o administratives o serviria com a habitatge de personal relacionat amb la fortificació. “No ens trobem davant una casa qualsevol, sinó d'un edifici important, ja que les parets exteriors fan uns 80 centímetres d'amplada”, afirma Saula, qui afegeix que “confiem que l'estudi dels materials trobats en aquesta intervenció ens permeti datar el moment d'ús i de construcció de l'immoble, així com establir-ne la funcionalitat”.

Cal recordar que en la darrera campanya arqueològica a la zona, realitzada l’any 2020, ja es van localitzar tres antigues sitges, el vial que condueix a l’edifici així com un extrem del mateix. També es va trobar un mur defensiu de tancament d’aquest sector del vessant sud del castell. Fet que corrobora que aquest espai estava urbanitzat a l’època medieval.

La campanya d’excavacions ha comptat amb un pressupost de 15.481,47 euros, dels quals el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural) n’aporta 10.194,81 euros a través de la línia de subvencions per a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic.