Opinions de Marc Baró i Bernaduca

Marc Baró i Bernaduca

‘Tributs Lleida’, mirant al futur

Fins fa unes setmanes, l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL), que aviat començarem a reconèixer com a ‘Tributs Lleida’, havia estat exempt de qualsevol polèmica política. És un instrument d’eficàcia provada entre consistoris, entitats…