Opinions de Dones de Lleida

Dones de Lleida

La pau és una qüestió feminista

El 24 d’abril de 1915, 1200  dones de 12 països enfrontats per la guerra, de diverses cultures  i llengües, es van reunir a La Haia amb l’objectiu d’aturar la Primera Guerra Mundial. Intentaven formar un mecanisme de mediació que hi posés fi. Així va néixer la Lliga Internacional de…