Opinió

Temps per a tots

L'explotació dels treballadors del sector comercial durant els diumenges i festius, especialment en èpoques nadalenques, és una realitat incontestable. Els empresaris aprofiten aquests dies permesos d'obertura per mantenir el seu personal en un estat constant de treball, sense possibilitat de descansar ni un sol dia

L'explotació dels treballadors del sector comercial durant els diumenges i festius, especialment en èpoques nadalenques, és una realitat incontestable. Els empresaris aprofiten aquests dies permesos d'obertura per mantenir el seu personal en un estat constant de treball, sense possibilitat de descansar ni un sol dia, durant un període que pot estendre's durant un mes o més. Aquesta pràctica, lamentablement comuna, probablement troba consens entre molts de nosaltres.

Ara bé, què impulsa a aquests empresaris a optar per aquesta estratègia? La resposta rau en el fet que durant aquests dies festius les botigues es veuen abarrotades de clients que aprofiten per realitzar les seves compres nadalenques. Aquesta dinàmica de consum massiu durant les festivitats també és un fenomen inqüestionable.

No obstant això, és important reflexionar sobre qui són aquestes persones que aprofiten aquests dies per anar de compres. Sorprenentment, es tracta d'altres treballadors de diferents sectors que, a la vegada, contribueixen involuntàriament a la sobreexplotació dels seus companys de la indústria comercial.

Ara bé, arribem a una conclusió inevitable: si bé és cert que els empresaris i empresàries tenen la responsabilitat de garantir el benestar i el dret al descans dels seus empleats, no podem ignorar el paper que juga la mateixa societat en aquest escenari. El fet que altres treballadors siguin partícips d'aquesta dinàmica, contribuint al consum desmesurat en dies festius, és un aspecte que ens hauria de fer reflexionar com a col·lectiu.

Així doncs, potser és hora que tots plegats, com a membres actius de la societat, considerem la possibilitat de realitzar les nostres compres en horaris laborals normals i no en els dies festius. Aquest canvi de comportament podria representar el pas definitiu cap a una conciliació més equitativa entre la vida laboral i la personal per als treballadors del comerç, especialment en dates tan significatives i familiars com les festivitats nadalenques. Adoptar aquesta pràctica no només afavoriria els treballadors i les treballadores, sinó que també reforçaria el nostre compromís amb valors socials i laborals més justos.