Opinió

De forats i pactes de ciutat

La paraula «forat» en lloc de «desajust pressupostari» no està feta servir per casualitat, sinó que està pensada per confondre l’opinió pública i donar a entendre que l’anterior govern va gastar sense mesura

Darrerament el nostre Paer en cap ha anat parlant amb diaris, ràdios i televisions, i en tots els casos ha transmès un missatge d’alarma perquè, segons ell, hi ha un «forat» als comptes de la Paeria d’una quantitat que va variant d’un dia per l’altre. Quan se li pregunta per l’origen d’aquest «forat» diu que «el 2023 es va tancar amb un desajust entre ingressos i despeses d’un milió d’euros», la qual cosa no és certa, perquè els comptes de l’exercici 2023  encara no estan tancats i tot apunta que no hi haurà dèficit sinó un romanent positiu. Afegeix que aquest dèficit condiciona el pressupost del 2024, que encara està en confecció i que havia promès tenir al gener, posteriorment al febrer i ara a la primavera. Sembla ser que el govern no aconsegueix ajustar els ingressos i les despeses previstes per aquest any i d’això en diu «forat».

La paraula «forat» en lloc de «desajust pressupostari» no està feta servir per casualitat, sinó que està pensada per confondre l’opinió pública i donar a entendre que l’anterior govern va gastar sense mesura o, pels més malpensats, que hi ha hagut malversació de diner públic. Però cal recordar que la segona meitat del 2023 la va gestionar el nou govern i que van fer moltes modificacions de crèdit per complir amb promeses electorals fent despesa que no estava pressupostada i, malgrat tot, estem segurs que els comptes de l’any passat es tancaran sense dèficit.

Per reblar el clau i posar sota sospita la gestió de l’anterior govern, el nou govern diu que farà una auditoria dels darrers 3 anys, no dels 4 de legislatura per deixar al marge de qualsevol sospita l’any de govern de Junts i els seus socis, insinuant que hi ha hagut alguna irregularitat comptable. Des d’ERC els reclamem que facin realitat aquesta promesa: que encomanin aquesta auditoria i que en facin públiques les conclusions, i a veure qui queda retratat.

Però el llenguatge manipulador no acaba aquí; el govern municipal proposa als partits de l’oposició que col·laborin a fer el pressupost i n’hi diu «pacte de ciutat» en lloc de «pacte pressupostari». I al cap de dos dies de la primera reunió, el Paer en Cap fa unes declaracions al telenotícies comarques dient que els partits de l’oposició ja han rebutjat la proposta, quan nosaltres en cap moment havíem dit que ens aixecàvem de la taula. Preguntat al plenari de divendres 26 de gener, pel perquè d’aquesta interpretació, diu que ell ja va entendre que no estàvem d’acord amb la metodologia per fer el pressupost. Bé, el següent pas serà dir que els partits de l’oposició no han volgut entrar al «pacte de ciutat» perquè no volen col·laborar.

Però el «pacte de ciutat» ja està fet des de començament de legislatura i és el que abans es deia «sociovergència» i ara per actualitzar el terme en podríem dir «sociojunció». Consisteix a que Junts està al govern de la  Paeria amb un perfil baix  deixant fer als socialistes, i en contrapartida és al Consell Comarcal, on Junts fa i desfà i els socialistes voten a favor de les seves propostes. Tot legítim, per descomptat, és aquest i ja està fet.

Malgrat tot, nosaltres tal com vam dir el dia de la primera reunió i en el darrer Ple, estem disposats a continuar asseguts a la taula de pressupost amb la metodologia ordinària: amb una proposta en ferm de pressupost elaborat per l’equip de govern al qual farem les aportacions que creguem oportunes per millorar-lo.