Opinió

Els joves no llegeixen diaris

El consum informatiu el fa tothom cada dia, vulgui o no, però és inevitable haver de pensar en noves formes per arribar a aquells que no ho fan de la manera que, fins ara, havíem considerat convencional

Trobar una persona de 20 anys que llegeixi un diari és una missió impossible, més enllà de les facultats de Periodisme. La informació passa i es consumeix per una altra banda. Ni diaris digitals, ni en paper. Imatge. Immediatesa. Proximitat. Aquesta guerra la té guanyada TikTok. D’entrada, podria semblar inversemblant que una aplicació pensada per publicar-hi vídeos d’humor, coreografies i reptes per a un públic joveníssim sigui la via d’entrada de la informació per un sector de la població que no se sent gens atret pels mitjans convencionals. L’alternativa hi és i alguns com Max Foster, periodista de la CNN, o el Washington Post ja han decidit abocar-s’hi amb força.

El consum informatiu el fa tothom cada dia, vulgui o no, però és inevitable haver de pensar en noves formes per arribar a aquells que no ho fan de la manera que, fins ara, havíem considerat convencional. TikTok és una d’aquestes noves formes que el periodisme haurà d’acabar adoptant i que, si no ho fan capçaleres existents, ho faran nous creadors freelance que entenguin millor els codis de la plataforma. TikTok en té uns i el periodisme en té uns altres. Trobar la cruïlla entre les dues maneres de fer és la gran quimera.

Ara bé, de la mateixa manera que a TikTok hi ha espai per la informació, també hi és per la desinformació. El que marca la diferència és allò tan bàsic i elemental com el rigor periodístic. El que diferencia un periodista d’un simple explicador de coses. Fer bé les coses i fer-les pensant en qui les consumirà és essencial per no deixar-nos endur per la muntanya russa de la hipèrbole tiktokera. Dit d’una altra manera, per fer informació a TikTok no ens cal aparèixer ballant la nova cançó de moda. No perdre el rigor, ni les formes.

Primer va ser Facebook i els escèptics hi van acabar entrant. Va passar el mateix després amb Twitter i Instagram i ara ja és òbvi que TikTok no és flor d’un dia. Periodistes i mitjans han de ser-hi, però per què? Doncs pel mateix motiu que amb les xarxes que van venir abans. L’objectiu de qualsevol mitjà de comunicació del segle XXI: generar comunitat. Guanyar lectors, oients o espectadors passa per crear un aixopluc al seu voltant, fer-los sentir partícips de la nostra manera d’explicar allò que passa i aconseguir que contribueixin al rendiment econòmic de l’empresa periodística. Perquè ser a TikTok també passa per generar més beneficis, és clar. El futur ja ha arribat i qui es quedi enrere en pagarà les conseqüències. TikTok (maybe) killed the journalism star.