Opinió

La UGT-Terres de Lleida, el motor imprescindible per a una societat justa

En el teixit social i laboral, la Unió General de Treballadors (UGT) a Lleida no només representa una força històricament majoritària, sinó que es converteix en un pilar essencial per a la defensa dels drets dels treballadors i treballadores

En el teixit social i laboral, la Unió General de Treballadors (UGT) a Lleida no només representa una força històricament majoritària, sinó que es converteix en un pilar essencial per a la defensa dels drets dels treballadors i treballadores. La transcendència del nostre sindicat, recolzada per la confiança expressada en les eleccions dels centres de treball, no pot passar desapercebuda, i és crucial que les autoritats i institucions reconeguin plenament el nostre paper vital en la construcció d'una societat justa i equitativa.

La legitimitat que ens atorga la representació majoritària a Lleida és un testimoni del suport tangible de la classe treballadora. Aquest suport no només valida la nostra tasca sindical, sinó que també destaca la necessitat que les autoritats i institucions tinguin en compte i valorin la veu dels qui representem. Les decisions que afecten els treballadors i treballadores han de tenir en compte l'experiència i el coneixement profund que aportem a la taula de negociació.

És essencial destacar que el nostre paper no es limita només a l'àmbit laboral. Apostem també la defensa dels drets humans, la igualtat de gènere i la justícia social. Aquest compromís integral hauria de ser interioritzat no només per part de la classe treballadora, sinó també hauria d’arribar a les oficines governamentals i a les institucions que donen forma a les polítiques públiques.

La Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya recolza de manera inequívoca la importància dels sindicats en l'estructura institucional. Aquest suport constitucional no és un adorn, sinó una afirmació sòlida de la necessitat de tenir en compte la veu dels treballadors i treballadores en la presa de decisions que afecten directament les seves vides i el seu dia a dia. El reconeixement institucional de la UGT a Lleida no només és una qüestió de justícia, sinó una garantia per a una societat més equitativa i harmònica.

És per això, que fem una crida a les autoritats i les institucions a reconèixer i reforçar la nostra posició en l'estructura laboral, econòmica i social. La col·laboració activa amb els sindicats no només és essencial per abordar els reptes actuals, sinó que també és un compromís amb la construcció d'un futur laboral que respecti i valori a tothom. Ignorar o subestimar la rellevància dels sindicats seria un error que podria tenir repercussions negatives en la cohesió i el progrés social.

La UGT a Lleida no només representa els treballadors; representa també la veu de la justícia laboral i social. En aquest sentit, la nostra organització també està implicada en l’economia productiva, el progrés econòmic sostenible i les infraestructures. És per això, que el reconeixement institucional és un pas necessari per garantir que aquesta veu sigui escoltada i respectada en tots els àmbits de la societat. La història ens recolza, la Constitució ens protegeix, i la força dels treballadors i treballadores ens impulsa cap a un futur on l'equitat i la dignitat siguin pilars indestructibles de la nostra societat.