Opinió

La jornada intensiva a les escoles

La jornada intensiva té avantatges i inconvenients, i cal considerar les necessitats de tots els implicats per prendre decisions equilibrades i beneficioses per a la comunitat educativa i la societat en general

La jornada intensiva a les escoles de primària és un tema que segons observo genera debat i que malgrat afectar a un bon nombre d’actors alumnes, famílies, docents, empreses o el comerç, ningú s’atreveix a formular una proposta a l’alçada del que s'està duent a terme en molts altres països. La curiositat o l’interès em va portar a consultar a diferents agents que creia en podien resultar afectats, per tal d'extreure'n unes modestes conclusions dels avantatges i inconvenients que podria suposar aquesta mesura, així com les seves implicacions més enllà de l’àmbit escolar.

Avantatges de la jornada intensiva:

1.     Millora de l’aprenentatge: Els experts argumenten que els nens estan més concentrats i rendeixen millor al matí. La jornada intensiva permet aprofitar aquesta franja horària per a les matèries més importants.
2.     Conciliació familiar: Per a les famílies, la jornada injunts a la tarda. Redueix la necessitat de buscar activi-tats extraescolars i permet una millor conciliació entre la vida laboral i familiar.
3. Energia i descans: Els alumnes arriben menys cansats a la tarda, ja que no han de fer front a una jornada llarga. Això pot afavorir el seu benestar emocional i físic.

Inconvenients de la jornada intensiva:

1.    Calor i concentració: A l’estiu, la calor pot afectar la concentració dels alumnes. Les aules poden ser incòmodes i dificultar l’aprenentatge.
2.     Cost afegit per a les famílies: La jornada intensiva acaba suposant un cost afegit per a les famílies que no opten per les activitats programades a la tarda. Aquesta despesa pot ser un repte econòmic.
3.     Implicacions laborals: Les empreses han de ser flexibles per adaptar-se a la nova dinàmica. Cal fomentar el teletreball i altres mesures perquè els pares puguin recollir els seus fills a l’hora.

Actuació de les empreses. Les empreses han de considerar les següents accions:

1.    Flexibilitat horària: Proporcionar opcions de flexibilitat horària als treballadors per adaptar-se a la jornada intensiva escolar.
2.     Teletreball: Fomentar el teletreball perquè els pares puguin estar a casa quan els seus fills acabin l’escola.
3.    Activitats extraescolars: Col·laborar amb les escoles per oferir activitats extraescolars a la tarda, facilitant la conciliació.

Efecte en el comerç: La unificació de la jornada intensiva a tot el país podria tenir un impacte en el comerç. Les botigues podrien adaptar els seus horaris per atendre la nova dinàmica i aprofitar la franja horària de la tarda.

En resum, la jornada intensiva té avantatges i inconvenients, i cal considerar les necessitats de tots els implicats per prendre decisions equilibrades i beneficioses per a la comunitat educativa i la societat en general.