Opinió

El mercadeig polític i la desafecció ciutadana

Per sort, encara hi ha una part de la ciutadania que no es resigna i que reclama una política diferent, una política al servei de les persones, una política amb valors, amb principis, amb ètica, amb transparència, amb diàleg, amb consens, amb respecte, amb responsabilitat i amb compromís

Els partits polítics catalans semblen haver oblidat el seu paper com a representants de la voluntat popular i s'han convertit en simples màquines de fer mercadeig. En lloc de dedicar-se a resoldre els problemes reals de la ciutadania, com la crisi econòmica, la precarietat laboral, la pobresa, la desigualtat, la sanitat, l'educació o el medi ambient, es dediquen a jugar amb la quota de popularitat, a fer promeses buides, a manipular les enquestes, a crear conflictes artificials i a buscar els redits electorals.

Aquesta actitud irresponsable i oportunista té un cost molt alt per a la societat catalana: la desafecció política. Cada vegada més ciutadans i ciutadanes se senten decebuts, enganyats, ignorats i desconnectats dels partits i de les institucions. La participació electoral baixa, la confiança en els polítics es desploma, el descontentament i el desencant creixen i la indignació i la protesta sorgeixen.

Per sort, encara hi ha una part de la ciutadania que no es resigna i que reclama una política diferent, una política al servei de les persones, una política amb valors, amb principis, amb ètica, amb transparència, amb diàleg, amb consens, amb respecte, amb responsabilitat i amb compromís. Una política que tingui com a objectiu el bé comú, el progrés social, la justícia, la llibertat, la democràcia, la convivència, la solidaritat o la sostenibilitat. Una política que construeixi un projecte real de país, un projecte inclusiu, plural, divers, obert, modern, innovador, ambiciós, que faci de Catalunya un referent a nivell nacional i internacional.

Per això, és imprescindible que els partits polítics catalans recuperin el sentit de la seva funció, que escoltin la veu de la ciutadania, que atenguin les seves demandes, que responguin a les seves necessitats, que compleixin les seves expectatives i que respectin la seva voluntat. Només així podran recuperar la seva credibilitat, la seva legitimitat, la seva representativitat, la seva utilitat. Només així podran revertir la desafecció política i generar confiança, il·lusió, esperança, participació, implicació, col·laboració i corresponsabilitat. Només així podran fer de Catalunya un país millor per a tothom.