Opinió

Corresponsabilitat: la conquesta per la igualtat

En dies com avui és un bon moment per fer balanç dels avenços assolits, del risc a retrocedir (que en altres parts del món no és només un risc, sinó una realitat) i de les qüestions pendents que encara s’han d’assolir per gaudir d’un món on la igualtat sigui la llei i la realitat

A UGT tenim present cada dia que la conquesta de la igualtat real i efectiva entre les dones i els homes implica aconseguir que els espais de treball estiguin lliures de discriminacions i violències cap a les dones. I cap a aquesta finalitat dediquem la lluita sindical.

En dies com avui és un bon moment per fer balanç dels avenços assolits, del risc a retrocedir (que en altres parts del món no és només un risc, sinó una realitat) i de les qüestions pendents que encara s’han d’assolir per gaudir d’un món on la igualtat sigui la llei i la realitat.

L’eina més poderosa del sindicalisme per posar fi a les desigualtats de gènere dins el món laboral són els plans d’igualtat. Cal avançar en l’extensió i la implementació d’aquests, ja que, de les 6.000 empreses que els haurien de tenir registrat a Catalunya, només en trobem 3.052, i d’aquests, només 1.618 estan en vigor.

Per a la UGT és prioritari millorar les polítiques actives d’ocupació i, en especial, les dirigides a l’increment de la inserció i la permanència laboral de determinats grups de dones amb dificultats específiques (més grans de 45 anys, joves, sense qualificació o necessitats de requalificació, residents en l’àmbit rural, amb diversitat funcional, migrants, etc.). També cal implementar polítiques amb perspectiva de gènere en tots els àmbits i especialment en les cures. Dignificar el sector de les cures i adoptar polítiques de corresponsabilitat efectiva. I no ens podem oblidar de la transposició real de la Directiva 1158, sobre conciliació de la vida familiar i la vida professional de les persones progenitores i cuidadores, garantint que el permís parental de 8 setmanes sigui retribuït íntegrament.

Per fer efectiva aquesta igualtat cal invertir en infraestructures públiques adequades, suficients, assequibles i de qualitat per a la cura de familiars i enfortir l’oferta pública d’infraestructures i serveis relacionats amb la cura (dependència, persones grans, sanitat, serveis socials…), amb ocupació i recursos públics, tant humans com econòmics.

A més, cal realitzar les modificacions legislatives necessàries per a la plena implementació del Conveni 190 de l’OIT, ratificat per l’Estat, sobre l’eliminació de la violència i l’assetjament sexual i/o per raó de sexe en el món del treball, per garantir que els espais de treball i les relacions laborals siguin lliures de violència.

Finalment, des del sindicat apostem per impulsar una reforma educativa basada en la coeducació que integri l’educació en la igualtat i el respecte per la diversitat, i estendre les infraestructures públiques per a l’atenció i les cures de qualitat, accessibles i adequades a tota la població de 0 a 3 anys.

Aquests 8 de Març, des d’UGT-Terres de Lleida fem una crida a les treballadores i treballadors perquè participin activament en els diferents actes, mobilitzacions i manifestacions que es faran arreu de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de la Dona. L’objectiu final és clar: aconseguir una societat més feminista i aquest any posant el focus en la corresponsabilitat, com una fita que ens ha de portar a la conquesta de la igualtat.