Opinió

El futur mediambiental de Ponent | Editorial

Foto: Marina Rúbies.

A les terres de Lleida s'ha començat l'any amb diverses propostes opaques damunt la taula. No és només una sola comarca, vila o ciutat, sinó que, arreu del territori, s'adverteixen projectes molt decisius en el sentit del medi ambient.

Per una banda, existeix la possibilitat que un poble de tan sols 20 veïns hagi d'assumir una macrogranja de 9.600 porcs. No es vol menystenir l'ofici de la ramaderia, però considerar la construcció d'un complex intensiu a pocs metres d'un espai protegit, ja crida l'atenció. Aquesta pedania, que pertany al municipi de Plans de Sió, reclama que es troba amb elevades dificultats per accedir a la informació sobre el projecte de construcció de la granja porcina d'engreix, en fase d’exposició pública a l’ajuntament. Per fer-se'n una idea, es plantegen 4 naus que superen els 2.000 m² cadascuna, un femer de 700 m³ i una gran bassa per a purí amb capacitat d'emmagatzemar més de 15.400 m³ d'excrements. És comprensible que un poble de 20 persones no vulgui assumir les conseqüències que això comportaria.

En la memòria del projecte s'explica que "la superfície mostra inoportunitat dels conreus per problemes de reg i de comercialització, que obliguen a ell (promotor) i a la resta de pagesos de la zona a complementar les activitats agràries amb les ramaderes". Ja és ben comú considerar que molta gent que necessita diverses feines per sobreviure, però parlem del propietari d'una agència immobiliària a Barcelona. És necessari que aquesta proposta sigui fruit d'algú que té un altre ofici ben diferent del sector primari? I que tal desplegament provoqui danys irreparables? Justament en una zona de camps verds, protegida per les seves aus, castells i ermites romàniques d'interès cultural i històric.

Aquesta polèmica no queda al marge de les tres línies MAT que creuaran la província, algunes més ben presentades (o soterrades) que d'altres; o tampoc d'uns possibles Jocs Olímpics d'hivern que rellueixen per l'atracció de visitants i, no obstant això, amaguen conseqüències adverses per una economia de muntanya, ja ben afligida, a causa de la seva dependència del turisme.