Opinió

Jutjats de Pau: deixin-los en pau

Amb tot, com planteja la Generalitat, es podrien convertir els jutjats de pau en oficines judicials municipals, apostant per actualitzar i reformar la justícia de pau amb noves competències

La justícia és un dels pilars d’un estat de dret, amb lligams amb el llatí (per la tradició del dret Romà a Occident), els principis de la filosofia i ètica i les humanitats en general que conformen els estudis i la pràctica professional del Dret. Es diu que la justícia és igual per tothom i que la justícia (com tota l’Administració Pública) ha de ser propera a la ciutadania, però a la pràctica la justícia és més ‘igual’ per uns més que per altres, és generalment lenta, massa burocràtica, llunyana i prou vegades tova amb la delinqüència.

Fa anys l’expresident Mas proposà crear jutjats de Primera Instància i Instrucció a cada capital de comarca catalana, però a més de no haver-se fet res al respecte (per competències estatals que no pot fer la Generalitat), si s’aprova el projecte de llei d’Eficiència Organitzativa de la Justícia, s’eliminarien els Jutjats de Pau: la figura de la justícia tradicionalment més propera a la ciutadania, quedant reduït sols a la gestió i suport d’auxili judicial. I és que la figura del jutge de pau té un rol important i és de gran valor social en la mediació i resolució de conflictes (a més d’oficiar casaments i altres tasques), i caldria potenciar-la enlloc d’eliminar-la, ja per la tradició del model històric de justícia propi català (sobretot en Dret Civil), pel gran consens social i polític en defensar-lo i perquè la seva supressió buidaria les competències contemplades al propi Estatut.

Amb tot, com planteja la Generalitat, es podrien convertir els jutjats de pau en oficines judicials municipals, apostant per actualitzar i reformar la justícia de pau amb noves competències (incloent la seva digitalització), també per ajudar a descongestionar els jutjats de Primera Instància. Per tot això, i valgui la redundància, deixin en pau... als jutges de Pau.