RSS

La subscripció a través del format RSS us permet accedir a Comarques de Ponent continguts en temps real i sense necessitat d'entrar constantment a la nostra pàgina d'inici. Podeu utilitzar programes específics per llegir aquest tipus de format o, si ho preferiu, podeu utilitzar agregadors web que no requereixen la instal·lació.