#Vilagrassa #concurs #escola #reivindicada #construcció