VIDEOS

Josep Vallverdú, cent anys de cultura

Josep Vallverdú i Aixalà, Museu de la Noguera a Balaguer, 14 de setembre del 2023. © Asmaa R. Bellahbib